Win FITBIT Charge with MARRKO CORE!

Facebook users become lottery participants under these conditions:

 1. they LIKE the lottery announcement  banner (click here)
 2. they LIKE Marrko core page on Facebook  (https://www.facebook.com/marrko.core/)
 3. they leave a comment answering the question: “Which Marrko core color combination do you prefer?”
 4. they are free to share the banner

Vyhraj FITBIT Charge s MARRKO CORE!

Jak soutěžit?

 1. dej LIKE tomuto soutěžnímu banneru na Facebooku (odkaz zde)
 2. dej LIKE naší stránce MARRKO CORE (https://www.facebook.com/marrko.core/)
 3. soutěž můžete sdílet…
 4. do komentáře napište odpověď na otázku: která barevná kambinace by se vám nejvíce líbila?
 1. The lottery is organized by Martin Kofroň, residing at Rychnovek – Zvole 28, PSČ 55225, IČ: 04189795 (further referred to as “MARRKO” or “organisator”). Participation in the said lottery is free and is not dependant on any purchase from Marrko or otherwise.
 2. The winner will receive a fitness bracelet  Fitbit Charge (color orange)
 3. Participation is possible between the 8th of December 2017 (the day the lottery is announced) and the 22nd of December 2017.
 4. The winner will be announced on the 22nd of December 2017.
 5. The winner will be announced on the 23rd of December 2017 at the latest on Marrko core´s Facebook page (https://www.facebook.com/marrko.core/) – under the lottery announcement. The winner will be contacted via a private Facebok message and tagged in the comment section bellow the lottery announcement.
 6. The lottery ends on the 22nd of December 2017 by selecting the winner, which will be done by a random selection through the web ap Facebook Timeline Contest.
 7. Lottery participants must have an active Facebook account.
 8. Facebook users become lottery participants under these conditions:
  1. they LIKE the lottery announcement  banner (see link bellow)
  2. they LIKE Marrko core page on Facebook  (https://www.facebook.com/marrko.core/)
  3. they leave a comment answering the question: “Which Marrko core color combination do you prefer?”
  4. they are free to share the banner
 9. The winner must obey the lottery rules. If the participant randomly selected by the generator has not obeyed the lottery rules, a new random selection will take place.
 10. The winner will be contacted via a private Facebok message and tagged in the comment section bellow the lottery announcement.
 11. The winner cannot claim the prize in the form of cash.
 12. Should individual provisions of these terms be invalid, this shall not affect the effectiveness of the remaining provisions. The participation in the lottery is not a right to be claimed at the court. Help from a third person is not allowed.
 13. If the prize, for any reason not on the side of the organizator, is impossible to deliver, it will belong to the organisator. The organisator is not responsible for the loss, damage or failed delivery on the side of the participant, or a third party, such as the delivery service.
 14. All natural and business persons within the minimum age of 13 years can participate. Employees of the organizer and their relatives are excluded from the participation. The participant might have his/her name and/or picture published on the internet in the event of being selected by the random selection generator. Participation is only possible within the time limit specified. The legal process is excluded.
 15. We reserve the right, at our discretion, to change the Lottery Terms at any time; if we do so we will post the revised Terms on the Site. Any such change shall become effective after the publication of the revised Terms.
 16. Participants are assumed to agree with the Lottery Terms by participating in the lottery.
 17. The lottery is organized by Marrko out of its own initiative and independantly of www.facebook.com.

Podrobné podmínky soutěže

 1. Soutěž organizuje martin Kofroň, se sídlem Rychnovek – Zvole 28, PSČ 55225, IČ: 04189795 (dále jen „MARRKO“ nebo „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna ani nákupem zboží či služeb MARRKO.
 2. Soutěží se o fitness náramek Fitbit Charge (oranžové barvy)
 3. Soutěž trvá od 8. 12. 2017 (zveřejněním soutěžního banneru) do 22. 12. 2017.
 4. Výherce bude vylosován 22. 12. 2017
 5. Výherce bude zvěřejňěn nejpozději 23. 12. 2017 na Facebookové stránce MARRKO CORE (https://www.facebook.com/marrko.core/) – pod soutěžním bannerem. Výherce bude kontaktován označením v komentáři a bude kontaktován soukromou zprávou na Facebooku.
 6. Soutěž končí 22. 12. 2017, a to vylosováním výherců, které proběhne náhodným výběrem webovou aplikací Facebook Timeline Contest.
 7. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel sociálních sítě Facebook a musí na ní tedy mít profil.
 8. Uživatel se stává soutěžícím pokud splní tyto podmínky:
  1. dej LIKE tomuto soutěžnímu banneru (odkaz zde)
  2. dej LIKE naší stránce MARRKO CORE (https://www.facebook.com/marrko.core/)
  3. soutěž můžete sdílet
  4. do komentáře napište: která barevná kambinace by se vám nejvíce líbila
 9. Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená výše. Pokud organizátor zjistí, že soutěžící nesplnil jednu z podmínek soutěže, vybere jiného soutěžícího.
 10. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém profilu a po získání jeho kontaktních údajů ho budeme kontaktovat, aby se mohl domluvit na termínu a provedení tetování.
 11. Výherci nevzniká právo vybrat si výhru formou vyplacení peněz.
 12. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 13. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 14. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže společnosti MARRKO souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.marrko.com, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti MARRKO souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti MARRKO. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena.
 15. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách XY
 16. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 17. Soutěž organizuje společnost MARRKO z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.